NaviStom
НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ

Вивчення антибактеріальної та антигрибкової активності NBF Gingival Gel в умовах in Vitro

Д.мед.н., проф. Білоклицька Г.Ф., к.мед.н. Решетняк О.В.1к.б.н. Лісяна Т.О., к.б.н. Пономарьова І.Г.2

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Інститут стоматології, кафедра терапевтичної стоматології
2 Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України


Ключові слова: NBF Gingival Gel, антибактеріальна, антигрибкова дія.


Вступ

Запальні захворювання порожнини рота залишаються актуальною проблемою стоматології. За даними експертів ВООЗ, на гінгівіти страждає до 86%, пародонтитом – майже все доросле населення (98%). У зв’язку з цим питання розвитку, лікування і профілактики захворювань порожнини рота постійно перебувають в центрі уваги дослідників, як вітчизняних, так і зарубіжних (1, 2). В етіології та патогенезі запальних захворювань порожнини рота приймають участь різні інфекційні агенти: бактерії, гриби, віруси та найпростіші (3, 4, 5). Захисну роль на слизовій оболонці порожнини рота також виконують палочковидні лактобацили, які подібно стрептококам є антагоністами до більшості представників пародонтопатогенної групи бактерій (6, 7, 8, 9, 10, 11).

За останні роки істотно збільшилася кількість лікарських препаратів, що використовуються з метою профілактики та терапії запальних захворювань порожнини рота Зокрема значна кількість досліджень присвячена прополісу, який володіє не тільки потужною протизапальною, а й вираженою антибактеріальною дією (13,14).

Відомо, що до складу прополісу входять ефірні масла, дубильні речовини, віск, рослинні смоли, вітаміни (токоферол, аскорбінова кислота, тіамін, рибофлавін). Встановлено, що головними антибактеріальними факторами прополісу є жирні кислоти (олеїнова, пальмітинова, стеаринова, лінолієва), а також біофлавоноїди (20,21). Прополіс послаблює та зупиняє розвиток запальної реакції організму на антигенне навантаження, посилює імунітет (фагоцитоз, лізоцим). Прополіс має протибольові, вазопротективні, антиоксидантні властивості, також пригнічує ріст широкого спектра бактерій, що мають патогенні властивості, та грибів р. Сandida. Розчини прополісу пригнічують життєздатність стрептококів (S.sobrinus, S.mutans, S.cricetus), а також інгібують водорозчинний глюкан та активність глюкозилтрансферази (22).

Компанією Nano Cure Tech (Korea) розроблено NBF Gingival Gel, що містить прополіс та вітаміни, для застосування у хворих з патологією пародонта та слизової оболонки порожнини рота (23)

Метою нашої роботи було вивчення антимікробної та протигрибкової активності NBF Gingival Gel в дослідженнях in Vitro.


Матеріали та методи роботи

Для дослідження антибактеріальних властивостей NBF Gingival Gel в якості тест-культур нами використані найбільш поширені штами мікроорганізмів, які контамінують порожнину рота хворих з запальними захворюваннями: S.aureus, S.pyogenes, E.coli, C.albicans.

Нами застосовано метод сумісного культивування розчинів NBF Gingival Gel та суспензії різних тест-культур (наказ МОЗ України № 167 від 05.04.2007 р.).

Використовували добові культури мікроорганізмів, з яких готували суспензії, що містили 106 мікробних клітин за стандартом мутності Mc Farland. Ці суспензії в об’ємі 1,0 мл вносили в пробірки з розчинами NBF Gingival Gel. Вміст прополісу в розчинах складав: 0,05 мг, 0,1 мг, 0,5 мг.

Пробірки з розчинами гелю та мікроорганізмами інкубували в термостаті при 37°C 30 хвилин та 4 години.

Після інкубації вміст пробірок висівали на чашки з твердими поживними середовищами: Ендо, жовточно-сольовий агар, кров’яний агар та Сабуро. Чашки з посівами розміщували в термостаті на 24 години для коків та ентеробактерій та на 48 годин для грибів.

Для оцінки результатів вивчали кількість колоній, що виросли на чашках та перераховували їх в десятинні логарифми (КУО/мл). В якості контроля використовували суміш фізіологічного розчину NaCl з мікрофлорою.


Результати роботи

Одержані дані свідчать, що пригнічення росту різних видів мікроорганізмів залежить від концентрації, в якій застосовано прополіс (таблиці 1,2).

Мінімальна інгібуюча доза NBF Gingival Gel складала 0,05 мг.

Таблиця 1
Ефективність впливу NBF Gingival Gel на мікрофлору та гриби р. Сandida через 30 хвилин після їх сумісної культивації (КУО/мл)

Таблиця 2
Ефективність впливу Gingival Gel на мікрофлору та гриби р. Сandida через 4 години після їх сумісної культивації (КУО/мл)

Ріст кокової мікрофлори (стафілококи, стрептококи) пригнічувався під впливом прополісу в концентрації 0,05 мг. Кількість колоній грампозитивної кокової мікрофлори, що виросла через 30 хвилин після сумісної інкубації з прополісом зменшилась до 104 КУО/мл та до 102 КУО/мл після чотирьохгодинної інкубації. При використанні прополісу в дозі 0,1 мг та 0,5 мг не виявлено росту кокової мікрофлори після чотирьохгодинної інкубації.

Пригнічення росту кишкової палички зареєстровано у випадку застосування прополісу в концентрації 0,1 мг. Кількість колоній ентеробактерій на середовищі Ендо через 30 хвилин сумісної інкубації зменшилось до 104 КУО/мл та через 4 години до 102 КУО/мл.

Антигрибкові властивості NBF Gingival Gel проявлялись при застосуванні більш значної концентрації прополісу. При використанні прополісу в дозі 0,05 мг не спостерігалось пригнічення росту грибів. В дозі 0,1 мг інгібуючий вплив прополісу на ріст грибів р. Сandida проявлявся несуттєво. Пригнічення росту грибів спостерігалось при використанні прополісу в дозі 0,5 мг. Після 30 хвилинної інкубації грибів р. Сandida разом з NBF Gingival Gel кількість колоній зменшилась до 106 КУО/мл та після 4 годин до 104 КУО/мл.

Антибактеріальні властивості прополісу пояснюються їх впливом на дихальний апарат мікробної клітини за рахунок утворення плівки, що може змінювати структуру клітинної стінки та пригнічувати розмноження.

Таким чином дослідження проведені in Vitro свідчать про суттєвий інгібуючий вплив NBF Gingival Gel на ріст S.aureus, S.pyogenes та E.coli. Меншу ефективність гелю зареєстровано відносно грибів р. Сandida.


Висновки

  1. Встановлено інгібуючий вплив NBF Gingival Gel на ріст золотистого стафілокока, піогенного стрептокока, кишкової палички та грибів р. Сandida in Vitro. Антимікробний та антигрибковий ефект гелю залежить від дози прополісу та терміну його дії.
  2. Інгібуючий вплив гелю на грампозитивну кокову мікрофлору спостерігається при використанні прополісу в концентрації 0,05, 0,1 та 0,5 мг в умовах інкубації як на протязі 30 хвилин, так і 4 годин.
  3. Депресивна дія гелю на кишкову паличку активізується при збільшені концентрації прополісу (0,1 мг). Ріст E.coli при використанні більш високої дози прополісу (0,5 мг) та більшого терміну сумісної інкубації (4 години) не виявлявся.
  4. Антигрибковий ефект NBF Gingival Gel реєструється при використанні більш високої дози прополісу (0,5 мг) та більшого терміну сумісної інкубації (4 години).


Список використаних джерел знаходиться в редакції порталу NaviStom.com та може бути наданий за вимогою.

Сервис-Фарм Просмотры: 5 Добавлено: 22.02.2016

Объявления

BLEACH INFINITER ULTRA - NaviStom
infiniter • Киев
8 600 грн
DENTSPLY/SIRONA X SMART PLUS - NaviStom
Коронида • Харьков
25 500 грн
DENTSPLY DENTSPLY X-SMART - NaviStom
Коронида • Харьков
22 900 грн
GAMBERINI SQ1/EV/2V - NaviStom
Волынский Артур Олегович • Киев
10 000 грн
KaVo DENTAL SYSTEMATICA 1060 - NaviStom
MDental • Львов
94 710 грн
GENDEX ORTHORALIX 9200 - NaviStom
Евгений • Киев
267 400 грн
VATECH EZ SENSOR CLASSIC + DIOX 602 - NaviStom
DENTALTECHNOLOGY • Киев
148 407 грн
MORITA TRI AUTO ZX - NaviStom
ИПСТ • Киев
62 824 грн
MORITA VERAVIEW X800 - NaviStom
ИПСТ • Киев
3 788 400 грн
DURR DENTAL VECTOR PARO TIPS - NaviStom
Волынский Артур Олегович • Киев
3 157 грн
VITA VM7 - NaviStom
Волынский Артур Олегович • Киев
1 421 грн
SCHUTZ DENTAL GROUP BOX - NaviStom
Волынский Артур Олегович • Киев
1 579 грн


Смотреть все объявления
×

Войдите или Зарегистрируйтесь

Премиум аккаунт Мои объявления Сообщения Избранные Мои платежи Настройки Выход